Mắt kém rồi

 Có vài nhời với Trọng Bao Dương Hướng tôi vào tuổi u60 mươi rồi mát mũi kèm nhèm làm nghề gì bây giờ cũng chẳng ăn nhằm chi. Nhưng dù sao cũng pót bài này lên cho bạn cùng vui he...he...
 
 • Trong Bao 09/27 2008 | 18:03

  Nghe tin bác định chuyển nghề nên em có bài thơ gửi tặng:
  Gửi bác Dương Hướng:
  Ở Quảng Ninh nhưng bác đừng đi đào than
  Mà mong bác hãy cứ viết văn
  Nhiều "Bến không chồng" còn chờ bác
  "Dưới chín tầng trời" vẫn gian nan
  Bác cũng đừng nên dắt trâu cầm cày
  Nông dân mất ruộng thất nghiệp đầy
  Bác cũng chả nên mua thuyền sắm lưới
  Biển sông ô nhiễm cá lạc bầy.
  Theo em thì bác cứ viết văn
  Chẳng giàu nhưng cũng sẽ đủ ăn
  May vớ được "... đàn bà trên bãi tắm"
  Còn cải thiện mắt thêm mấy lần...