Thư gửi trannhuong.com

 

Thư gửi trannhuong.com

Chúng tôi là Dương Hướng và Dương Thuấn rất chi là tự hào nhưng lại lo lắng cho "cánh họ Dương" chúng tôi hiện giờ có mỗi nhà sử học Dương Trung Quốc là oai nhất bản lĩnh nhất lại có trí lực song toàn nhất nhưng kỳ họp Quốc hội vừa qua ông lại dám cả gan phản đối quyết liệt quốc sách của đảng và chính phủ mở rộng thủ đô Hà Nội. Cánh họ Dương chúng tôi lấy làm lo lắng e rằng khoá sau chả chắc nhà sử học Dương Trung Quốc còn được làm đại biểu Quốc hội nữa. Bởi thế nên tôi nghe hình như nhà thơ Dương Thuấn đã khôn ra rút kinh nghiệm từ Dương Trung Quốc nên đồng tình với quyết sách của đảng và chính phủ mở rộng Hà Nội. Và Dương Thuấn còn hào hứng đề nghị Tỉnh Cao Bằng nhập vào Hà Nội. Còn với tôi cũng cùng quan điểm với nhà thơ Dương Thuấn chả có được bản lĩnh như nhà sử học Dương Trung Quốc nên hôm qua ngày 19/ 8 tôi đọc được bức thư đầy trách nhiệm của Sóng Thu một công dân từ Quảng Ninh gửi lên trannhuong.com (Nhà thơ Trần nhương) đề nghị "xét" cho Quảng Ninh được nhập vào Hà Nội làm tôi một trong những công dân Quảng Ninh vô cùng phấn khích. Qua những tiêu chí rất quan trọng đã nêu trong thư cho thấy Quảng Ninh rất xứng đáng được nhập vào Hà Nội.(các tiêu chí còn vững chắc hơn cả Cao Bằng) Để cho việc "xét" của trannhuong.com có thêm căn cứ tôi xin bổ sung ba tiêu chí cơ bản nữa của của Quảng Ninh mà lá thư trước Sóng Thu chưa nêu hết.

Một là Quảng Ninh có các địa danh phường xã huyện thị có nhiều chữ "Hà" nhất- mang được âm hưởng gần với Hà Nội như: Hà Phong Hà Nam Hà Trung Hà Khánh Hà Gián Hà Khẩu Hà Lầm Hà Cối và cả Đầm Hà Hải Hà nữa.

Hai là: Quảng Ninh có vị trí quan trọng trong cả ba lĩnh vực chính trị quân sự kinh tế- đó là cửa khẩu quốc tế Móng Cái lớn nhât nước Nam thông thương với anh bạn láng giềng thân thương như môi với răng đó là đất nước Trung Hoa vĩ đại luôn đùm bọc chở che cho thằng em Việt Nam bé bỏng gặp lúc gian nguy.

Ba là; Quảng Ninh còn có An Lạc Viên (Đài Hoá Thân Hoàn Vũ) dành cho người chết còn hiện đại hoành tráng hơn cả nghĩa trang Mai Dịch của Hà Nội. Sống đã sướng chết được vào An Lạc Viên lại còn sướng hơn.

Căn cứ vào các tiêu chí vượt trội đã nêu trong thư của Sóng Thu và ba tiêu chí nêu trên tôi ngờ rằng Quảng Ninh xưa cũng đã là Hà nội. Rất Mong được trannhuong.com "xét" Quảng Ninh được nhập vào Hà Nội để tên tuổi Thủ Đô nước Nam ta lẫy lừng khắp năm châu bốn bể.

Kính Thư: Dương Hướng

Anh Lìn

gửi bác Dương Hướng

Hì hì thế là cứ như các bác thì hốm nay ém lá ngưới Há Lội rối sao? sướng ghê bác nhi? Quế em ớ Há Tây rưng má ém sống ớ Há Long bây giớ Quáng Linh được nhập vế Há Lội thê lá em thánh người Há Lội rối bác nhi?
Ém cám ơn bác Trấn Nhương Bác Sống Thu bác Dướng Hướng nhiếu lăm nhiếu lăm. Trắm sư cám ơn các bác vố cung!

Văn Công Hùng

He he bác cũng hài hước nhỉ?
Em duyệt rồi từ ngày mai bác là người Hà... Lội nhé.