THÔNG BÁO

Do nhiều ngày liền trang blogs này bị sập nên Dương Hướng đã lập trang mới có địa chỉ là: duonghuongnv.blogspot.com Nay trang cũ này đã khôi phục lại được toàn bộ dữ liệu gồm toàn bộ 3 cuốn tiểu thuyết: Bến không chồng 25 chương Trần gian người đời 18 chương Dưới chín tầng trời 40 chương và các truyện ngắn chọn lọc. Mời các sinh viên đại học học viên cao học tiến sỹ có nhu cầu tham khảo nghiên cứu làm luận văn xin mời mở các danh mục chủ đề bên lề phải. các bài viết mới chủ nhà đã chuyển về trang mới. Kính báo để các bạn biết.

vinhnq

CU VINH

Mần ở đây vui hơn anh