NHÂN DÂN VĨ ĐẠI

NHÂN DÂN VĨ ĐẠI
Trần Nhương
 
  VÙNG LÊN LÀM CÁCH MẠNG NĂM 1945 NHÂN DÂN VĨ ĐẠI ! ĐÁNH PHÁP ĐUỔI MỸ NHÂN DÂN VĨ ĐẠI !
NHƯNG NHÂN DÂN KHIÊM NHƯỜNG
KHÔNG NHẬN MÌNH VĨ ĐẠI...  
hspace=0    

Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam DCCH quy tụ được một loạt gương mặt trí thức nổi tiếng. (Ảnh tư liệu nguồn: wikipedia.org)


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4202','26ucf85pakhhejg9oi504nr7a0','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-22 14:24:58','/a178713/nhan-dan-vi-dai.html')