NHÂN DÂN VĨ ĐẠI

NHÂN DÂN VĨ ĐẠI
Trần Nhương
 
  VÙNG LÊN LÀM CÁCH MẠNG NĂM 1945 NHÂN DÂN VĨ ĐẠI ! ĐÁNH PHÁP ĐUỔI MỸ NHÂN DÂN VĨ ĐẠI !
NHƯNG NHÂN DÂN KHIÊM NHƯỜNG
KHÔNG NHẬN MÌNH VĨ ĐẠI...  
hspace=0    

Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam DCCH quy tụ được một loạt gương mặt trí thức nổi tiếng. (Ảnh tư liệu nguồn: wikipedia.org)