Hình ảnh ấn tượng trong tuần

Trang blogsduonghuongqn đã tuyên bố đóng cửa nhưng thấy hình ảnh quá ấn tượng nên bỗng nổi hứng xin bác Trường Nhân đưa về trang nhà để làm kỷ niêm.
HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG TRONG TUẦN
Trương Duy Nhất
 


      Nguồn: http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/177405


Thứ năm ngày  13/8/2009