Nói cùng Dương Hướng

Thơ tặng anh Dương Hướng

Lưu Quốc Hòa
Nói cùng Dương Hướng

Ngồi bên trang giấy trắng một mình
Tôi hoảng loạn trước bao điều nhân thế
Những khát vọng như sóng gầm cửa bể
Liệu có cuốn đi lâu đài cát dã tràng
**********

Tôi đã thề trước những Miếu thiêng
Đền Miếu ấy giờ hoá thành đống mối
Bao sinh linh vẫn còn bái lậy
Khấn vô vi bên những thứ vô vi
******

Nhà văn ơi!Trang viết nói điều chi
Trồng hoa giữa cánh đồng khô hạn
Giọt nước nhỏ nhoi thấm vào sa mạc
Liệu có làm nên hoa trái mùa màng
************
Trước các anh tôi nhỏ bé vô cùng
Trời thì cao đất bằng thì rộng quá
Con chim chích bắt sâu trong tán lá
Đơn lẻ tháng ngày - Con chích nhỏ tìm sâu

dangdinhnguyen

Cảm ơn bác DH đã đến chơi nhà.
Đặng Đình Nguyễn