Tác phẩm của Dương Hướng đã xuất bản và tái bản

 Ngồi buồn chụp lại những tác phẩm đã xuất bản
 và tái bản qua từng thời kỳ làm kỷ niệm cho dzui he he...


Xuất bản năm 1989

Xuất bản năm 1990

Tái bản năm 1992

Tái bản năm 1994

Tái bản năm 1995


tái bản năm 1996

Tái bản năm 1997

Tái bản năm 1998

Xuất bản năm 1999

Tái bản năm 2000

Tái bản năm 2001

Dịch ra tiếng Pháp năm 1999

Xuất bản lần đầu tháng 11 năm 2007 đã bán hết
đến cuối  năm 2008 đã bị in lậu bán khắp nơi.

huyền

hoi ve tac pham

bác Hwớng ơi bac co tác phẩm nào tên la khoảng trời riêng ko a?

Dương Hướng

Chào Phương Phương

Chào Phương Phương cám ơn em đã có lời khen .Phim mới chuyển tải đươc phần nào tác phẩm thôi .

Dương Hướng

Chào Bọ Vinh

Lâu rồi hè mới thấy bọ vô nhà .Bọ động viên nhận ngay nhận ngay.bây giờ còn đang thai nghén chưa viết được gì.nhà bọ đông vui quá hè.

phuongphuong

@ Chào nhà văn!
Em đã xem phim "Bến không chồng" rất hay mà chưa được đọc tiểu thuyết này.
Chúc mừng anh nhé!

NGUYỄN QUANG VINH

Anh là một tài năng tiểu thuyết.