Gửi DƯƠNG HƯỚNG

Sau bài viết "Chỉ còn biết kêu trời" của tôi vừa được đưa lên trang nhà tác giả Thành Nam đã có bài thơ góp vui xin được đưa lên trang chủ để bạn đọc thưởng thức 

 Gửi Dương Hướng - nhà văn dưới đất!

Tranh vũ công Điền

Kêu giời- giời biết kêu ai
Người viết Thành Nam
Tại sao lại đi hỏi Giời?
Toàn chuyện viết dưới gầm Giời - hiểu chưa?
Chuyện của Giời - thì Giời thưa
Những chuyện dưới đất - Giời chưa biết gì
............................................
Nghe...chúng...nói...có...vấn...đề...!?!?
Vậy thì cũng phải ...từ ..từ.. Giời xem
Đằng nào sách cũng ... đã in
Cái Danh cái Tiếng cái Tên có rồi
Toàn chuyện ...Dưới chín tầng Trời
Chạm này...động nọ...thì thôi...còn gì
Những chuyện... nó muốn....ỉm đi
Lại còn bới lại làm chi.....hả.........Giời?
Thù dai vốn dĩ tính...Người
Giời tha...nhưng lũ...con Giời...chẳng tha
Thôi...thôi ... hãy... nghe lời ta...
Hỏi Giời - Giời biết những là hỏi ai?
Kệ thây lũ Đầu Nậu sai
In lén in lút thì oai nỗi gì
Chỉ tại sách...có vấn đề
Sách bán có chạy...nó thì mới in
Lũ này Giời chửa biết tên
Giời mà biết được...Giời liền ra tay
Thôi thôi ... Giời đi họp đây!
Từ nay đừng viết chuyện hay làm gì!
Thích thì viết cái chi chi
Lên Giời...mà viết - Giời thì...cho in!

Cẩm Phượng

Nhắn tin bác Nhà văn họ Dương

Xin được chia sẻ Tiếng kêu Trời của Nhà văn cùng họ. Chưa nói tình đồng loại bao la. Ít nhiều ta cũng có chút máu mủ ruột rà với nhau. Vả lại Người xưa nói: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ! Ngậm ngùi thay! Thân ông cao lớn như vậy còn bị... thì không biết phận cỏ áy nhỏ nhoi như chúng em đây ăn nhằm gì và sẽ ra sao trước biển đời văn lênh đênh?
Mạn phép post lại bài của ông cho các bạn cùng ngậm ngùi trên trang Blog "camphuong.blogtiengviet.net" của Nhà Quê Em. Mong đại huynh nén đi nỗi buồn oan khiên dành chút thì giờ coi xuống sào ruộng quê giùm em. Biết sớm sự việc thế này em vận động cả họ Dương nhà em ở quê gom tiền lại lên Hà Nội mua hết đám sách in lậu về cho dân Tổng Hà Nam đọc cho sướng!

trongbao

Nhà văn dưới chín tầng trời
Mà sao lại cứ kêu giời làm chi
Thôi thì bác cứ viết đi
Còn phần lợi nhuận có gì tính sau?
Nhuận bút chẳng đáng là bao
Chỉ là béo bở bọn đầu nậu thôi.
Nó in lậu bác kêu trời
Bác kêu mặc bác tiền tươi nó cầm.